आपल्या या जीवनात माणूस धडपडतो तो धनप्राप्तीसाठीच. धनाशिवाय सध्या सर्व व्यर्थ आहे. हे मान्यच केले पाहिजे. माणसाचे मोठेपण हे व्यवहारात पैशावरच मोजले जाते. मनुष्य निर्धन असेल तर त्याला कोणीही किंमत देत नाही. जोपर्यंत माणसाजवळ पैसा असतो, तोपर्यंतच त्याच्याभोवती अनेकांची गर्दी असते. माणसाजवळचे धन संपले की, त्याचे मित्र, आप्त सर्वच जण त्याच्यापासून दूर पळतात. म्हणूनच आजच्या या काळामध्यें धन प्राप्त करणे हे माणसाचे कर्तव्यच झाले आहे. आणि मिळवलेला पैसा व्यवस्थितपणे टिकविणे हे फारच जरूरीचे आहे. मनाप्रमाणे पैसा मिळणे आणि टिकणे हे सर्वस्वी ईश्वरावरच अवलंबून असते. या ईश्वराचे आशिर्वाद आपल्या पाठिशी कायम रहावे, लक्ष्मीची क्रुपा आपल्यावर अखंड रहावी, यासाठी ’ लक्ष्मीयाग अर्थात श्रीसूक्त विधान ’ हे एक प्रभावी अनुभवसिध्द अनुष्ठान आहे.

लक्ष्मी यागात प्रथम नवपीठांची मांडणी करुन प्रधान संकल्प करावा.

प्रारंभी गणेशाचे पूजन करुन पुण्याहवाचन, मात्रुकापूजन, आयुष्यमंत्रजप, नांदीश्राद्ध, आचार्यादिवरण, दिग्रक्षणम, पंचगव्यकरण, भूमीपूजन करुन ब्रह्मादि वास्तु मंडलाची स्थापना करावी. ६४ देवता असलेल्या योगिनी मंडलाची स्थापना करावी. ५१ देवतेच्या क्षेत्रपाल मंडलाची स्थापना करुन त्यानंतर प्रधान मंडल असलेल्या सर्वतोभद्र मंडलाची स्थापना करावी. सर्वतोभद्र मंडल आणि त्याच्या ५७ देवता यांची माहिती पुढे देत आहोत.

सर्वतोभद्र मंडल

 • १. ब्रह्मणे नमः
 • २. सोमाय नमः
 • ३. ईशानाय नमः
 • ४. ईन्द्राय नमः
 • ५. अग्नये नमः
 • ६. यमाय नमः
 • ७. निरुतये नमः
 • ८. वरुणाय नमः
 • ९. वायवे नमः
 • १०. अष्टवसुभ्यो नमः
 • ११. एकदशरुद्रेभ्यो नमः
 • १२. द्वादशादित्येभ्यो नमः
 • १३. अश्विभ्यां नमः
 • १४. विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः
 • १५. सप्तयक्षेभ्यो नमः
 • १६. सर्पेभ्यो नमः
 • १७. गंधर्वाप्सरेभ्यो नमः
 • १८. स्कंदाय नमः
 • १९. नंदीश्वराय नमः
 • २०. शूलाय नमः
 • २१. महाकालाय नमः
 • २२. दक्षाय नमः
 • २३. दुर्गायै नमः
 • २४. विष्णवे नमः
 • २५. स्वधायै नमः
 • २६. म्रुत्युरोगेभ्यो नमः
 • २७. गणपतये नमः
 • २८. अद्भ्यो नमः
 • २९. मरुद्भ्यो नमः
 • ३०. भूम्यै नमः
 • ३१. गंगादिनदीभ्यो नमः
 • ३२. सप्तसागरेभ्यो नमः
 • ३३. मेरवे नमः
 • ३४. गदायै नमः
 • ३५. त्रिशुलाय नमः
 • ३६. वज्राय नमः
 • ३७. शक्तये नमः
 • ३८. दंडाय नमः
 • ३९. खड्गाय नमः
 • ४०. पाशाय नमः
 • ४१. अंकुशाय नमः
 • ४२. गौतमाय नमः
 • ४३. भरद्वाजाय नमः
 • ४४. विश्वामित्राय नमः
 • ४५. कश्यपाय नमः
 • ४६. जमदग्नये नमः
 • ४७. वसिष्ठाय नमः
 • ४८. अत्रये नमः
 • ४९. अरुंधत्ये नमः
 • ५०. ऎंद्रै नमः
 • ५१. कौमार्यै नमः
 • ५२. ब्राह्म्यै नमः
 • ५३. वाराह्यै नमः
 • ५४. चामुण्डायै नमः
 • ५५. वैष्णव्यै नमः
 • ५६. माहेश्वर्यै नमः
 • ५७. वैनायक्यै नमः

ह्या ५७ देवतांच्या सर्वतोभद्र मंडलाची स्थापना झाल्यानंतर प्रधान कलश स्थापन करुन त्यावर पूर्णपात्र ठेवावे. त्यावर श्री यंत्र, पीठदेवता सहित आवरण देवता यांची स्थापना करुन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुलदेवता या प्रतिमांची प्राणप्रतिष्ठा करावी. महालक्ष्मी, श्रीयंत्र यांना पंचाम्रुती स्नान घालावे. आणि श्रीसूक्ताची १६०० आवर्तनांनी अभिषेक करावा. षोडशोपचार पूजा करावी. विविध अर्चन करावे.

त्यानंतर अग्नीस्थापना करुन ४४ देवतांच्या नवग्रहमंडलाची स्थापना करावी. शेवटी रुद्रपूजन करावे. अग्नीवर संस्कार करावे. ब्रह्मपीठाची पूजा करावी. हवन सुरु करावे.

हवन - प्रारंभी गणेशाचे हवन करुन नवग्रह मंडलाचे ( ८ - ४ - २ - १ ) या प्रमाणात हवन करावे. मग स्श्रीसूक्ताचे १६० आवर्तनांचे हवन करावे. देवीचे हवन करावे. त्यानंतर पीठदेवता, यंत्रदेवता सहित स्थापित मंडल देवतांचे हवन करावे. गुग्गुल होम, सर्षप होम, लक्ष्मी होम झाल्यानंतर स्थापित देवतांचे उत्तरांग पूजन करावे. अग्नीला स्वीष्टकृत द्यावे. दाही दिशा तसेच स्थापित मंडल देवता यांचे बलीपूजन करावे. नंतर क्षेत्रपाल पूजन करुन शेवटी यागाची महाआहुती म्हणजेच पुर्णाहुती द्यावी. शिल्लक राहिलेल्या तुपाची आहुती द्यावी. भस्मधारण, संस्त्रवप्राशन करुन ब्रह्मापूजन करावे. यजमानांना श्रेयोदान द्यावे. आणि स्थापित कलशातील पाणी घेउन अभिषेक करावा. शक्य असल्यास नदीवर जाऊन अवभृत स्नान करावे.

सर्व ब्राह्मणांना दक्षिणा देउन त्यांच्याकडून आशिर्वाद घ्यावा.

लक्ष्मी यागानिमित्त आचार्यांना पीठ दान, भूमी दान, तीळ दान, तूप दान, गाय दान, सोने दान तसेच सप्त धान्य दान द्यावे.

कुलस्वामिनी स्वरुप अश्या १, ३, ९ कुमारीकांचे पूजन करावे. देवीला नैवेद्य दाखवावा. आरती करुन सर्वांनी देवीची क्षमा मागावी. शेवटी देवीची स्तुती, प्रार्थना करुन यागाची सांगता करावी.

हा लक्ष्मी याग आपल्याला १, २, ३, ५, दिवसांत करता येतो. प्रत्येक दिवशी स्थापित मंडलांचे सकाळी प्रातःपूजन व संध्याकाळी सायंपूजन करावे.

योग शांती यादी