कलीयुगामध्ये आपल्यावरती येत असलेल्या नाना प्रकारच्या संकटातून आपली सुटका करावयाची असल्यास तसेच, सर्व विघ्ने दूर होण्यासाठी, सर्व रोग नाहिसे होऊन दिर्घ आयुष्य प्राप्त व्हावे यासाठी, विद्या प्राप्ती होण्यासाठी आणि मनातील ईच्छा पूर्ण होण्यासाठी, श्रीशिवाचे आशिर्वाद मिळविण्यासाठी आपल्याला ”रुद्र स्वाहाकार” हे प्रभावी अनुष्ठान आहे.

रुद्र स्वाहाकारात प्रथम नवपीठांची मांडणी करुन प्रधान संकल्प करावा.

प्रारंभी गणेशाचे पूजन करुन पुण्याहवाचन, मातृकापूजन, आयुष्यमंत्रजप, नांदीश्राद्ध, आचार्यादिवरण, दिग्रक्षणम, पंचगव्यकरण, भूमीपूजन करुन ब्रह्मादि वास्तु मंडलाची स्थापना करावी. ५६ देवता असलेल्या सर्वतोभद्र मंडलाची स्थापना करावी.५१ देवतेच्या क्षेत्रपाल मंडलाची स्थापना करुन त्यानंतर प्रधान मंडल असलेल्या द्वादशलिंगतोभद्र मंडलाची स्थापना करावी. त्यावर शिवयंत्राची स्थापना करावी. द्वादशलिंगतोभद्र मंडल आणि त्याच्या १०० देवता यांची माहिती पुढे देत आहोत.

हरिहर मंडलस्थ द्वादशलिंगतो भद्र मंडल

 • १. शिवाय नमः
 • २. तत्पुरुषाय नमः
 • ३. पशुपतये नमः
 • ४. उग्राय नमः
 • ५. अघोराय नमः
 • ६. रुद्राय नमः
 • ७. भवाय नमः
 • ८. सद्योजाताय नमः
 • ९. सर्वजाताय नमः
 • १०. महालिंगाय नमः
 • ११. वामदेवाय नमः
 • १२. भीमाय नमः
 • १३. असितांगभैरवाय नमः
 • १४. रुरुभैरवाय नमः
 • १५. चंडभैरवाय नमः
 • १६. क्रोधभैरवाय नमः
 • १७. उन्मत्तभैरवाय नमः
 • १८. कपालभैरवाय नमः
 • १९. भीषणभैरवाय नमः
 • २०. संहारभैरवाय नमः
 • २१. भवाय नमः
 • २२. शर्वाय नमः
 • २३. ईशानाय नमः
 • २४. पशुपतये नमः
 • २५. रुद्राय नमः
 • २६. उग्राय नमः
 • २७. भीमाय नमः
 • २८. महते नमः
 • २९. शूलिने नमः
 • ३०. चंद्रमौलिने नमः
 • ३१. चंद्रमसे नमः
 • ३२. व्रुषभध्वजाय नमः
 • ३३. त्रिलोचनाय नमः
 • ३४. शक्तिधराय नमः
 • ३५. महेश्वराय नमः
 • ३६. शूलधारिणे नमः
 • ३७. अनन्ताय नमः
 • ३८. तक्षकाय नमः
 • ३९. कुलिशाय नमः
 • ४०. कर्कोटकाय नमः
 • ४१. शंखपालाय नमः
 • ४२. कंबलाय नमः
 • ४३. अश्वतराय नमः
 • ४४. प्रुथिव्यै नमः
 • ४५. भूम्यै नमः
 • ४६. हैहयाय नमः
 • ४७. माल्यवते नमः
 • ४८. पारिजाताय नमः
 • ४९. दिक्पतये नमः
 • ५०. महादेवाय नमः
 • ५१. विष्णवे नमः
 • ५२. माल्यवते नमः
 • ५३. महारुद्राय नमः
 • ५४. कालाग्नीरुद्राय नमः
 • ५५. द्वादशादित्येभ्यो नमः
 • ५६. महेश्वराय नमः
 • ५७. म्रुत्युरोगाभ्यां नमः
 • ५८. वैनायक्यै नमः
 • ५९. शाकुंतलाय नमः
 • ६०. भरताय नमः
 • ६१. नलाय नमः
 • ६२. रामाय नमः
 • ६३. सार्वभौमाय नमः
 • ६४. नैषधाय नमः
 • ६५. विंध्याचलाय नमः
 • ६६. हेमकुटाय नमः
 • ६७. गंधमादनाय नमः
 • ६८. कुलाचलाय नमः
 • ६९. हिमाचलाय नमः
 • ७०. प्रुथिव्यै नमः
 • ७१. अनंताय नमः
 • ७२. कमलासनाय नमः
 • ७३. अश्विनीकुमाराभ्यां नमः
 • ७४. विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः
 • ७५. पित्रुभ्यो नमः
 • ७६. नागेभ्यो नमः
 • ७७. इन्द्राय नमः
 • ७८. अग्नये नमः
 • ७९. यमाय नमः
 • ८०. निर्युतये नमः
 • ८१. वरुणाय नमः
 • ८२. वायवे नमः
 • ८३. कुबेराय नम्ह
 • ८४. ईशानाय नमः
 • ८५. वज्राय नमः
 • ८६. शक्तये नमः
 • ८७. दण्डाय नमः
 • ८८. खड्गाय नमः
 • ८९. पाशाय नमः
 • ९०. अंकुशाय नमः
 • ९१. गदायै नमः
 • ९२. त्रिशूलाय नमः
 • ९३. कश्यपाय नमः
 • ९४. अत्रये नमः
 • ९५. भरद्वाजाय नमः
 • ९६. विश्वामित्राय नमः
 • ९७. गौतमाय नमः
 • ९८. जमदग्नये नमः
 • ९९. वसिष्ठाय नमः
 • १००. भ्रुगवे नमः

ह्या १०० देवतांच्या द्वादशलिंगतोभद्र मंडलाची स्थापना झाल्यानंतर त्यावर प्रधान कलश स्थापन करुन त्यावर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यंत्र, कुलदेवता यासहित श्रीशिवाच्या चांदीच्या मूर्तीची, प्रतिमांची प्राणप्रतिष्ठा करुन पंचाम्रुत स्नान घालून पूजा करावी. श्रीमहादेवाला पाण्याने किंवा दूधाने रुद्राच्या १२१ आवर्तनाचा अभिषेक करावा. षोडशोपचार पद्धतीने पूजा करावी. शिवांग पूजन सहित आवरण पूजन करावे. बिल्व अर्चन करावे. त्यानंतर अग्नीस्थापना करुन ४४ देवतांच्या नवग्रहमंडलाची स्थापना करावी. शेवटी रुद्रपूजन करावे. अग्नीवर संस्कार करावे. ब्रह्मपीठाची पूजा करावी. हवन सुरु करावे.

हवन - प्रारंभी गणेशाचे हवन करुन नवग्रह मंडलाचे ( ८ - ४ - २ - १ ) या प्रमाणात हवन करावे. मग अथर्वशीर्षाचे ११ आवर्तनाचे हवन करावे. त्यानंतर पीठदेवता, यंत्रदेवता सहित स्थापित मंडल देवतांचे हवन करावे. गुग्गुल होम, सर्षप होम, लक्ष्मी होम झाल्यानंतर स्थापित देवतांचे उत्तरांग पूजन करावे. अग्नीला स्वीष्टकृत द्यावे. दाही दिशा तसेच स्थापित मंडल देवता यांचे बलीपूजन करावे. नंतर क्षेत्रपाल पूजन करुन शेवटी यागाची महाआहुती म्हणजेच पुर्णाहुती द्यावी. शिल्लक राहिलेल्या तुपाची आहुती द्यावी. भस्मधारण, संस्त्रवप्राशन करुन ब्रह्मापूजन करावे. यजमानांना श्रेयोदान द्यावे. आणि स्थापित कलशातील पाणी घेऊन अभिषेक करावा.

सर्व ब्राह्मणांना दक्षिणा देऊन त्यांच्याकडून आशिर्वाद घ्यावा.

या रुद्र स्वाहाकार यागानिमित्त आचार्यांना पीठ दान, भूमी दान, तीळ दान, तूप दान, गाय दान, सोने दान तसेच सप्त धान्य दान द्यावे.

महादेवाला नैवेद्य दाखवावा. आरती करुन सर्वांनी शिवाची क्षमा मागावी. शेवटी साम्ब सदाशिवाची स्तुती, प्रार्थना करुन यागाची सांगता करावी.

 • रुद्र आवर्तन
 • १२१ (१ लघुरुद्र)
 • ११ लघुरुद्र
 • १२१ लघुरुद्र
 • हवन संख्या
 • ११
 • १२१
 • ११ लघुरुद्र.

योग शांती यादी