कलीयुगामध्ये आपल्यावरती येत असलेल्या नाना प्रकारच्या संकटातून आपली सुटका करावयाची असल्यास तसेच, आपल्या व्यवसायातील सर्व अडथळे दूर होऊन व्यवसाय व्यवस्थित चालावा. व्यवसायामध्ये मनाप्रमाणे पैसा मिळावा, आणि मनातील ईच्छा पूर्ण होण्यासाठी, श्रीविष्णुचे आशिर्वाद मिळविण्यासाठी आपल्याला ”विष्णु याग” हे प्रभावी अनुष्ठान आहे.

विष्णु यागात प्रथम नवपीठांची मांडणी करुन प्रधान संकल्प करावा.

प्रारंभी गणेशाचे पूजन करुन पुण्याहवाचन, मात्रुकापूजन, आयुष्यमंत्रजप, नांदीश्राद्ध, आचार्यादिवरण, दिग्रक्षणम, पंचगव्यकरण, भूमीपूजन करुन ब्रह्मादि वास्तु मंडलाची स्थापना करावी. ६४ योगिनी मंडलाची स्थापना करावी. ५१ देवतेच्या क्षेत्रपाल मंडलाची स्थापना करुन त्यानंतर प्रधान मंडल असलेल्या १५१ देवतांच्या चतुर्लिंगतोभद्रमंडलाची स्थापना करावी. चतुर्लिंगतोभद्र मंडल आणि त्याच्या १५१ देवता यांची माहिती पुढे देत आहोत.

चतुर्लिंगतोभद्र मंडल

 • १. ॐ वीरभद्राय नमः
 • २. ॐ शंभवे नमः
 • ३. ॐ अजैकपदे नमः
 • ४. ॐ अहिर्बुघ्नाय नमः
 • ५. ॐ पिनाकिने नमः
 • ६. ॐ शूलपाणये नमः
 • ७. ॐ भुवनाधीश्वराय नमः
 • ८. ॐ कपालिने नमः
 • ९. ॐ दिक्पतये नमः
 • १०. ॐ रुद्राय नमः
 • ११. ॐ शिवाय नमः
 • १२. ॐ महेश्वराय नमः
 • १३. ॐ असितांग भैरवाय नमः
 • १४. ॐ रुरुभैरवाय नमः
 • १५. ॐ चंडभैरवाय नमः
 • १६. ॐ क्रोध्भईरवाय नमः
 • १७. ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः
 • १८. ॐ कपालभैरवाय नमः
 • १९. ॐ भीषणभैरवाय नमः
 • २०. ॐ संहारभैरवाय नमः
 • २१. ॐ भवाय नमः
 • २२. ॐ शर्वाय नमः
 • २३. ॐ रुद्राय नमः
 • २४. ॐ पशुपतये नमः
 • २५. ॐ महते नमः
 • २६. ॐ भीमाय नमः
 • २७. ॐ ईशानाय नमः
 • २८. ॐ अनंताय नमः
 • २९. ॐ तक्षकाय नमः
 • ३०. ॐ वासुकये नमः
 • ३१. ॐ कुलिशाय नमः
 • ३२. ॐ कर्कोटकाय नमः
 • ३३. ॐ शंखपालाय नमः
 • ३४. ॐ कंबलाय नमः
 • ३५. ॐ अश्वत्तराय नमः
 • ३६. ॐ शूलिने नमः
 • ३७. ॐ चंद्रमौलये नमः
 • ३८. ॐ चंद्रमसे नमः
 • ३९. ॐ व्रुषभध्वजाय नमः
 • ४०. ॐ त्रिलोचनाय नमः
 • ४१. ॐ शक्तिधराय नमः
 • ४२. ॐ महेश्वराय नमः
 • ४३. ॐ शूलधारिणे नमः
 • ४४. ॐ स्थाणवे नमः
 • ४५. ॐ ब्रह्मणे नमः
 • ४६. ॐ सोमाय नमः
 • ४७. ॐ ईशानाय नमः
 • ४८. ॐ इन्द्राय नमः
 • ४९. ॐ अग्नये नमः
 • ५०. ॐ यमाय नमः
 • ५१. ॐ निरुतये नमः
 • ५२. ॐ वरुणाय नमः
 • ५३. ॐ वायवे नमः
 • ५४. ॐ अष्टवसुभ्यो नमः
 • ५५. ॐ एकादशरुद्रेभ्यो नमः
 • ५६. ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः
 • ५७. ॐ अश्विभ्यां नमः
 • ५८. ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः
 • ५९. ॐ सप्तयक्षेभ्यो नमः
 • ६०. ॐ भूतनागेभ्यो नमः
 • ६१. ॐ गंधर्वाप्सरेभ्यो नमः
 • ६२. ॐ स्कंदाय नम्ह
 • ६३. ॐ नंदीश्वराय नमः
 • ६४. ॐ शूलमहाकालाभ्यांम नमः
 • ६५. ॐ दक्शादिसप्तकाय नमः
 • ६६. ॐ दुर्गायै नमः
 • ६७. ॐ विष्णवे नमः
 • ६८. ॐ स्वधायै नमः
 • ६९. ॐ म्रुत्युरोगाभ्याम नमः
 • ७०. ॐ गणपतये नमः
 • ७१. ॐ अद्भ्यो नमः
 • ७२. ॐ मरुद्ब्यो नमः
 • ७३. ॐ प्रुथिव्यै नमः
 • ७४. ॐ गंगादिनदिभ्यो नमः
 • ७५. ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः
 • ७६. ॐ मेरवे नमः
 • ७७. ॐ सद्योजाताय नमः
 • ७८. ॐ वामदेवाय नमः
 • ७९. ॐ अघोराय नमः
 • ८०. ॐ तत्पुरुशाय नमः
 • ८१. ॐ ईशानाय नमः
 • ८२. ॐ परिधये नमः
 • ८३. ॐ चतुःपुरिभ्यो नमः
 • ८४. ॐ रुग्वेदाय नमः
 • ८५. ॐ यजुर्वेदाय नमः
 • ८६. ॐ सामवेदाय नमः
 • ८७. ॐ अथर्ववेदाय नमः
 • ८८. ॐ भवाय नमः
 • ८९. ॐ शर्वाय नमः
 • ९०. ॐ पशुपतये नमः
 • ९१. ॐ ईशानाय नमः
 • ९२. ॐ उग्राय नमः
 • ९३. ॐ रुद्राय नमः
 • ९४. ॐ भीमाय नमः
 • ९५. ॐ महते नमः
 • ९६. ॐ भवान्यै नमः
 • ९७. ॐ शर्वाण्यै नमः
 • ९८. ॐ पशुपतये नमः
 • ९९. ॐ ईशान्यै नमः
 • १००. ॐ उग्रायै नमः
 • १०१. ॐ रुद्राण्यै नमः
 • १०२. ॐ भीमायै नमः
 • १०३. ॐ महत्त्यै नमः
 • १०४. ॐ गदायै नमः
 • १०५. ॐ त्रिशूलायै नमः
 • १०६. ॐ वज्रायै नमः
 • १०७. ॐ शक्तये नमः
 • १०८. ॐ दण्डायै नमः
 • १०९. ॐ खड्गाय नमः
 • ११०. ॐ पाशाय नमः
 • १११. ॐ अंकुशाय नमः
 • ११२. ॐ गौतमाय नमः
 • ११३. ॐ भरद्वाजाय नमः
 • ११४. ॐ विश्वामित्राय नमः
 • ११५. ॐ कश्यपाय नमः
 • ११६. ॐ जमदग्नये नमः
 • ११७. ॐ वसिष्ठाय नमः
 • ११८. ॐ अत्रये नमः
 • ११९. ॐ अरुंधत्यै नमः
 • १२०. ॐ ऎंद्र्यै नमः
 • १२१. ॐ कौमार्यै नमः
 • १२२. ॐ ब्राह्म्यै नमः
 • १२३. ॐ वाराह्यै नमः
 • १२४. ॐ चामुण्डायै नमः
 • १२५. ॐ वैष्णव्यै नमः
 • १२६. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 • १२७. ॐ वैनायक्यै नमः
 • मध्ये ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः
 • ॐ व्रुशभाय नमः
 • ॐ महेशाय नमः
 • ॐ अघोराय नमः
 • ॐ पशुपतये नमः
 • ॐ पंचवक्त्राय नमः
 • ॐ उग्राय नमः
 • ॐ रुद्राय नमः
 • ॐ भवाय नमः
 • ॐ शर्वाय नमः
 • ॐ शंभवे नमः
 • ॐ शिवाय नमः
 • ॐ भीमाय नमः
 • ॐ भीमपराक्रमाय नमः
 • ॐ इन्द्राय नमः
 • ॐ अग्नये नमः
 • ॐ यमाय नमः
 • ॐ निरुतये नमः
 • ॐ वरुणाय नमः
 • ॐ वायवे नमः
 • ॐ सोमाय नमः
 • ॐ ईशानाय नमः
 • ॐ ब्रह्मणे नमः
 • ॐ अनंताय नमः

ह्या १५१ देवतांच्या चतुर्लिंगतोभद्र मंडलाची स्थापना झाल्यानंतर त्यावर प्रधान कलश स्थापन करुन त्यावर पीठ देवता, यंत्रदेवता स्थापन करुन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यंत्र, कुलदेवता यासहित श्रीविष्णुच्या चांदीच्या मूर्तीची, प्रतिमांची प्राणप्रतिष्ठा करुन पंचाम्रुत स्नान घालून पूजा करावी. श्रीगणेशाला पाण्याने किंवा दूधाने पुरुषसूक्ताच्या १६०० आवर्तनाचा अभिषेक करावा. षोडशोपचार पद्धतीने पूजा करावी. दूर्वा अर्चन करावे. त्यानंतर अग्नीस्थापना करुन ४४ देवतांच्या नवग्रहमंडलाची स्थापना करावी. शेवटी रुद्रपूजन करावे. अग्नीवर संस्कार करावे. ब्रह्मपीठाची पूजा करावी. हवन सुरु करावे.

हवन - प्रारंभी गणेशाचे हवन करुन नवग्रह मंडलाचे ( ८ - ४ - २ - १ ) या प्रमाणात हवन करावे. मग पुरुषसूक्ताचे १६० आवर्तनाचे हवन करावे. त्यानंतर पीठदेवता, यंत्रदेवता सहित स्थापित मंडल देवतांचे हवन करावे. गुग्गुल होम, सर्षप होम, लक्ष्मी होम झाल्यानंतर स्थापित देवतांचे उत्तरांग पूजन करावे. अग्नीला स्वीष्टकृत द्यावे. दाही दिशा तसेच स्थापित मंडल देवता यांचे बलीपूजन करावे. नंतर क्षेत्रपाल पूजन करुन शेवटी यागाची महाआहुती म्हणजेच पुर्णाहुती द्यावी. शिल्लक राहिलेल्या तुपाची आहुती द्यावी. भस्मधारण, संस्त्रवप्राशन करुन ब्रह्मापूजन करावे. यजमानांना श्रेयोदान द्यावे. आणि स्थापित कलशातील पाणी घेऊन अभिषेक करावा.

सर्व ब्राह्मणांना दक्षिणा देउन त्यांच्याकडून आशिर्वाद घ्यावा.

या विष्णु यागानिमित्त आचार्यांना पीठ दान, भूमी दान, तीळ दान, तूप दान, गाय दान, सोने दान तसेच सप्त धान्य दान द्यावे.

विष्णुला नैवेद्य दाखवावा. आरती करुन सर्वांनी विष्णुची क्षमा मागावी. शेवटी विष्णु स्तुती, प्रार्थना करुन यागाची सांगता करावी.

योग शांती यादी